Help ons bedrijven verantwoordelijk te houden!

 

Bedrijven zijn tegenwoordig over de hele wereld verspreid. Te veel van hen vervuilen het milieu, misbruiken de rechten van arbeiders en vakbonden, stelen land van de inheemse bevolking of steunen moderne slavernij. En daar komen ze ongestraft mee weg. En wanneer mensen in opstand komen, worden ze vaak in de gevangenis gegooid, ontslagen of soms zelfs vermoord

 

De Europese Commissie wil daarom een nieuwe wet maken die bedrijven verantwoordelijk houdt voor de schade die ze aanrichten. Deze regels over ‘mensenrechten en milieu due diligence’ verplichten alle Europese bedrijven, van de fossiele industrie en agribusiness tot moderetailers en elektronicafabrikanten, in hun hele keten om ervoor te zorgen dat ze mensenrechten en het milieu niet schaden.

 

Wat is ‘due diligence op het gebied van mensenrechten en milieu’?

 

Het wordt in het algemeen gezien als het proces voor bedrijven om de daadwerkelijke en negatieve negatieve gevolgen van hun activiteiten of die van hun dochterondernemingen, onderaannemers of leveranciers, te identificeren, te voorkomen, te verminderen en te verantwoorden. 

 


Maar eerst wil de Europese Commissie jouw mening horen over de manier waarop deze nieuwe regels moeten worden opgesteld. Door mee te doen aan deze consultatie draag je bij aan ambitieuze Europese regels.

 

Een wet om werknemers, mensen en de planeet te beschermen tegen de schade veroorzaakt door bedrijven.

 
 

De EU kan en moet haar macht gebruiken om ambitieuze regels op te stellen in de strijd om bedrijven verantwoordelijk te houden voor zaken als het opheffen van vakbonden, dwangarbeid, landroof of het dumpen van giftig afval.

 

Maar om de wet te laten werken, moet deze wet:

 

We hebben zoveel mogelijk mensen nodig om de Europese Commissie ervan te overtuigen de spelregels te veranderen om een einde te maken aan de straffeloosheid van bedrijven en het naleven van mensenrechten af te dwingen.

 

De klok tikt. We vragen je dan ook om deze consulatie in te vullen.

 

Lees de antwoorden die namens u naar de Europese Commissie zullen worden gestuurd.